Οραματιζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο!

Εφαρμόζουμε βιώσιμες πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον μας!

 

Στην Cartabianca αντιλαμβανόμαστε πως η εταιρική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων ξεκινάει από τις αξίες που έχουμε ως άνθρωποι και που ακολουθούμε ως επαγγελματίες. Πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε ατομικό και συλλογικό μερίδιο ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους, στην κοινωνία και, τελικά, στο περιβάλλον.

Οι κίνδυνοι που διαρκώς απειλούν την προστασία του περιβάλλοντος, ο ανθρώπινος παράγοντας που αδιαφορεί για την παρακαταθήκη που θα αφήσει στις μελλοντικές γενιές και η κατεύθυνση προς ένα μέλλον που στηρίζεται αποκλειστικά στη βιομηχανία δημιουργούν δυσοίωνες προβλέψεις για τον κόσμο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν ότι η λειτουργία κάθε επιχείρησης έχει σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό μας περιβάλλον, ενσωματώνουμε σταδιακά στη στρατηγική μας την «εταιρική βιωσιμότητα» μέσα από πρακτικές πιο οικολογικές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

 

Στροφή στην εταιρική βιωσιμότητα

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας να μειώσουμε στοχευμένα το δικό μας αποτύπωμα άνθρακα και να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, στρεφόμαστε σταδιακά σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Στόχος μας στο άμεσο μέλλον είναι να συμβάλλουμε στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του συνόλου των εταιρικών δραστηριοτήτων μας μέσα από την υιοθέτηση περισσότερων «πράσινων» τεχνολογιών στις μονάδες παραγωγής μας.

 

Πώς μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα

  • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ

Η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος ξεκινάει από μικρά αλλά στρατηγικά βήματα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, στην έδρα της Cartabianca  τοποθετήθηκαν σειρές φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία συντελούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Η ενέργεια που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές, όπως τα φωτοβολταϊκά πάνελ, είναι πρακτικά ανεξάντλητη, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και συμμορφώνεται με τις πρακτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

  • Συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον (FSC®)

Ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της συσκευασίας στην Ελλάδα, στην Cartabianca αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που μας αναλογεί και γι’ αυτό διαρκώς αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα, εκσυγχρονιζόμαστε και λαμβάνουμε τις αναγκαίες πιστοποιήσεις που μας τοποθετούν μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα με οικολογική συνείδηση.

Στην Cartabianca προάγουμε τη φιλοσοφία της βιώσιμης συσκευασίας μεταξύ των συνεργατών μας, έχοντας λάβει την πιστοποίηση FSC® (FSC® C172223). Η FSC® πιστοποίηση έχει θεσπιστεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Forest Stewardship Council® (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) ο οποίος σε συνεργασία με περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους και κοινωνιολόγους προωθεί την βιώσιμη διαχείριση των δασών του κόσμου.

Παράλληλα η FSC® πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι FSC- πιστοποιημένες συσκευασίες που χρησιμοποιούμε προέρχονται από σωστά διαχειριζόμενα δάση, ανακυκλωμένα υλικά και άλλες ελεγχόμενες πηγές, με στόχο τη στήριξη της διατήρησης της βιοποικιλότητας των δασών.

 

 

Στην Cartabianca οραματιζόμαστε. Εξελισσόμαστε. Καινοτομούμε.

Πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό μας περιβάλλον.