ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

  • Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου παράδοσης έως 35-40 ημέρες, θα προηγηθεί γραπτή ενημέρωση. Σαν ημερομηνία παράδοσης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων στον μεταφορέα.
  • Τυχόν προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται γραπτώς μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή των εμπορευμάτων.
  • Η παραδοθείσα ποσότητα μπορεί να μεταβληθεί μέχρι και +/-15% στην χάρτινη τσάντα και +/-20% στα υπόλοιπα είδη, από αυτήν της παραγγελίας.
  • Η εκτύπωση των χρωμάτων και γενικότερα τα χαρακτηριστικά των υλικών μπορεί να μεταβληθούν μέχρι 15%.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, μπορεί να καθυστερήσουν ή και να ανακληθούν όλες οι εκκρεμείς παραγγελίες. Επίσης στην περίπτωση αυτή χρεώνεται ο νόμιμος τόκος καθυστέρησης.
  • Τα εμπορεύματα ανήκουν στην εταιρία μας, μέχρι ολοκληρωτικής εξόφλησης τους.
  • Στα πλαίσια της μεταξύ μας εμπορικής συνεργασίας δηλώνετε ρητώς ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την προβολή του σήματος της εταιρίας σας στον προσωπικό μας ιστότοπο για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να μας ενημερώσετε εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσης, άλλως τεκμαίρεται σιωπηρώς η συγκατάθεση σας προς τούτο.
  • Διαθέσιμη υπηρεσία αποθήκευσης με 0,5€/ημέρα (κόστος παλετοθέσης)