ΣΥΜΒΑΣΗ- ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ CARTABIANCA

Το www.e-cartabianca.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ανώνυμης ελληνικής  εταιρείας «CANDAPLAST (ΚΑΝΤΑΠΛΑΣΤ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ », με διακριτικό τίτλο CANDAPLAST Α.Β.Ε.Ε που εδρεύει στoν Δήμο Εχεδώρου- Δ.Δ Καλοχωρίου, στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 8 (περιοχή ΚΤΕΟ), στην Ελλάδα (ΑΦΜ:082498906 /Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού  καταστήματος της CANDAPLAST Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται στην διεύθυνση www.e-cartabianca.gr

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι, και μόνο με την  χρήση από εσάς του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνεπάγεται ότι, εσείς ως πελάτες ή χρήστες, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι δεσμεύεστε από αυτούς στο σύνολό τους και αναλαμβάνετε πλήρως την υποχρέωση  τηρήσεώς τους. Η εταιρεία μας εφιστά την προσοχή ότι, σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ ο Πελάτης ή ο Χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της Εταιρείας να τροποποιεί  μονομερώς ή να ανανεώνει  διατάξεις των παρόντων όρων, καθώς και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, στο μέτρο που αυτές δεν αφορούν δεσμευτικές εκ του νόμου υποχρεώσεις της και διευκρινίζεται  περαιτέρω ότι, η αλλαγή όρων, δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχει ήδη κάνει ο Πελάτης ή ο Χρήστης.

Η CANDAPLAST Α.Β.Ε.Ε (εφεξής εταιρεία) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης ενημέρωσης και διασφάλισης των Πελατών ή Χρηστών του Ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποδέχεστε ότι:

 

1.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης προκειμένου να αγοράσει προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος α) δημιουργεί λογαριασμό ακολουθώντας τη διαδικασία όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα ή  β)  μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο μία φορά κατά τη διαδικασία της πρώτης αγοράς Προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί να ζητηθεί όπως καταχωρήσει το όνομα, το επώνυμό του, τηλέφωνο επικοινωνίας, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω ενδεικτικών ζητηθέντων στοιχείων, ο Πελάτης ή ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

O Πελάτης δύναται ακόμα να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (Newsletters), με σκοπό να ενημερώνεται τακτικά αναφορικά με τις δραστηριότητες και τα Προϊόντα της. Στον  πελάτη παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του στην ως άνω υπηρεσία,  να ζητήσει από την Εταιρεία να σταματήσει την αποστολή σχετικών ενημερώσεων από το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

 

2. ΤΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ- ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Τα πωλούμενα προϊόντα είναι προϊόντα customized άλλως δε προσωποποιημένα και η παραγωγή τους ξεκινά άμεσα από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας κατόπιν παραγγελίας τους. Ως  customized προϊόντα υπάγονται στην έννοια της παρ. 3ιβ, περίπτωση γ΄ του ν. 2551/1994. Επειδή είναι εξατομικευμένα, παραγγελμένα ή κατασκευαζόμενα αποκλειστικά με βάση τις προδιαγραφές και τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη, ήτοι βάσει των κειμένων/λογοτύπων ή φωτογραφιών,  ανάλογα των χρωμάτων και των διαστάσεων που  αυτός επιθυμεί, είναι μη δεκτικά επιστροφής. 

 

3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως είχε τροποποιηθεί δυνάμει της ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30.8.2013-Προσαρμογή προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ) και όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της ΥΑ 5338/2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018) και της ΥΑ 85090/2018 (ΦΕΚ Β’ 3519/21.08.2018). Οι εν λόγω συμβάσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στις εξής γλώσσες: Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, έχει μόνο ο δικαιοπρακτικά ικανός Πελάτης που τηρεί τις προϋποθέσεις  των άρθρων του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, δηλ έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση πλήρη, μερική ή επικουρική ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης, ενώ η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

α. Ο Πελάτης θα επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και θα το προσθέτει στο καλάθι αγορών του. Η περιγραφή, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιμή του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α αναγράφονται στην οθόνη παραγγελίας. Όταν ο Πελάτης επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, ενημερώνεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για τη συνολική αξία αυτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του κόστους αποστολής τους. Εν συνεχεία, ο Πελάτης μπορεί να επιλέγει τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων.

β. Μετά την αποστολή της παραγγελίας ο Πελάτης λαμβάνει μέσω e-mail αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

γ. Ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή εντός 2 ωρών από την καταχώρηση της, καθώς στη συνέχεια δίδεται εντολή εκτύπωσης και παραγωγής του παραγγελθέντος προϊόντος.

δ. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την Επιχείρηση για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αγορές του μέσω του της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-sales@cartabianca.gr . Η Επιχείρηση θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό, εφόσον τον έχει δηλώσει κατά τη διενέργεια της παραγγελίας. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και τηλεφώνου εφόσον το έχει δηλώσει.

ε. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των πωλούμενων προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο προϊόν θα είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας του.

στ. Σε περίπτωση που τα προϊόντα πωλούνται ευκαιριακά σε χαμηλότερες τιμές από τις κανονικές τους (προσφορές), οι τιμές αυτές θα ισχύουν για προκαθορισμένο βραχύ χρονικό διάστημα.

 

5. ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α. Τόπος αποστολής των Προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι οποιοδήποτε σημείο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας  είτε μέσω PayPal.

 

Συγκεκριμένα:

i) Πληρωμή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: Η Επιχείρηση έχει συνάψει Σύμβαση Υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες πληρωμών μέσω διαδικτύου με την Τράπεζα Πειραιώς. Μέσω του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) της Τράπεζας , δηλαδή μέσω του Συστήματος της Τράπεζας, οι Πελάτες-Χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορούν να συναλλάσσονται με κάρτες πιστωτικές ή χρεωστικές.

Το Σύστημα της Τράπεζας λειτουργεί με τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα ασφαλείας που ρυθμίζουν τον τρόπο διαχείρισης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των κατόχων καρτών- Πελατών.

Ο πελάτης της Εταιρείας- Ηλεκτρονικού Καταστήματος-κάτοχος κάρτας, συνδέεται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και παραγγέλνει τα προϊόντα που επιθυμεί. ‘Όταν επιλέξει να πληρώσει το αντίτιμο της συναλλαγής του με τη χρήση κάρτας, μεταφέρεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας στο Σύστημα της Τράπεζας. Εκεί εισάγει τα στοιχεία που του ζητούνται στην οθόνη που εμφανίζεται , δίνοντας την εντολή για πληρωμή με χρέωση της Κάρτας του.

Στην οθόνη που εμφανίζεται απαιτούνται από τον κάτοχο:

1) ο αριθμός της κάρτας

2) ο μήνας και το έτος λήξης

3) ο αριθμός εξακρίβωσης αυθεντικότητας της κάρτας που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτής

Το Σύστημα της Τράπεζας υποδέχεται τα στοιχεία της Κάρτας για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες των σύγχρονων προτύπων ασφαλείας που εκάστοτε ισχύουν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εταιρεία εμφανίζει στον πελάτη-Κάτοχο της κάρτας οθόνη με τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, το τίμημα σε Ευρώ, καθώς και εξατομικευμένό αριθμό αναφοράς για την επικοινωνία του Κατόχου με την Εταιρεία αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

i) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας είναι οι εξής:

EUROBANK:

GR 92 0260 2160 0009 7020 0112 526

ΕΘΝΙΚΗ:

GR 45 0110 8390 0000 8394 4018 593

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

GR 39 0172 2390 0052 3907 1985 246

ALPHA BANK:

GR 63 0140 7220 7220 0200 2004 879

 

Σε αυτήν την περίπτωση, η παραγγελία θα ολοκληρώνεται κατόπιν της τελικής επιβεβαίωσης της πληρωμής από την Τράπεζα.

 

6. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

α. Όσον αφορά την αποστολή των Προϊόντων που παρήγγειλε ο Πελάτης/Χρήστης και την παράδοση αυτών,  η Εταιρεία συνεργάζεται με τις εξής εταιρίες μεταφορών:

Οι παραδόσεις εντός Ελλάδας γίνονται με τη μεταφορική Ηλιάδης. Η παράδοση γίνεται στο πεζοδρόμιο.

Οι παραδόσεις εντός ΕΕ γίνονται με τη μεταφορική DHL.

β. Το κόστος αποστολής συμπεριλαμβάνεται στο τελικό ποσό πληρωμής και επιβαρύνει τον παραλήπτη.

γ.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και κατάρτιση της σύμβασης παραγγελίας, αναγράφεται  ο προσδοκώμενος χρόνος παράδοσης των προϊόντων στον Πελάτη.

 

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση που εξαιτίας της Εταιρείας αποσταλεί στον Πελάτη Προϊόν, το οποίο είτε είναι ελαττωματικό  είτε δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που παρήγγειλε ο Πελάτης (επιτρεπτή απόκλιση χρωμάτων και τοποθέτηση λογοτύπου ±20%), ο τελευταίος έχει δικαίωμα να το επιστρέψει στην Εταιρεία, προκειμένου να αντικατασταθεί. Η χρέωση για την επιστροφή του ελαττωματικού ή του μη παραγγελθέντος Προϊόντος και την αποστολή άλλου βαρύνει την Εταιρεία.

Αντικατάσταση γίνεται, μόνο και εφόσον ο Πελάτης ενημερώσει την Επιχείρηση εντός τριών εργασίμων (3) ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος. Κατόπιν αυτής της χρονικής περιόδου η αντικατάσταση δεν θα είναι εφικτή. Επιπλέον, ειδικά για την περίπτωση που απεστάλη άλλο Προϊόν από αυτό που παρήγγειλε ο Πελάτης, αυτό για να αντικατασταθεί θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθη.

Το αίτημα αντικατάστασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-sales@cartabianca.gr

 

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που λόγω σημαντικού ελαττώματος το πωλούμενο προϊόν χρήζει αντικατάστασης, η Εταιρεία επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και της αντικατάστασης αυτού του νέου.

Τα τυχόν ελαττωματικά Προϊόντα επιστρέφονται, κατόπιν αποδοχής του αιτήματος αντικατάστασης από την Εταιρεία, στην παρακάτω διεύθυνση:

CANDAPLAST A.B.E.E

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 8 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΟ)

Τ.Κ 54628 , ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

9.ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ–  ΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

α. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η Εταιρεία σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται ισόχρονη παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της.

β. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων βαρύνει την Εταιρεία μέχρις ότου ο Πελάτης ή τρίτο μέρος, το οποίο έχει οριστεί από τον Πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα, να αποκτήσει τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

γ. H Εταιρεία δεσμεύεται σχετικά με την πληρότητα, την εγκυρότητα αλλά και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα  σχετικά με τα Προϊόντα της. Επιφυλάσσεται όμως για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που θα προκύψουν ακούσια και χωρίς κάποια άλλη σκοπιμότητα. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του ιστότοπου www.e-cartabianca.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του.

δ. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Επιχείρηση, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών στον Ιστότοπό της και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη από ιό ή έτερο κακόβουλο λογισμικό (malware) πάσης φύσεως.

ε. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από Χρήστη, Πελάτη ή τρίτο, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

10. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ

α. Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Εταιρείας που αναρτώνται στον Ιστότοπο, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό :

i) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών.

ii) Την αποστολή με email, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

β. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

γ. Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Η χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας.

β. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται, όπως ενδεικτικά:

 Η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς

γ. Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

i) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την προσήκουσα χρήση της βάσης αυτής ή θίγουν τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της ή προξενούν ζημία στους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων.

ii) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Ιστοτόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της Επιχείρησης ή την επίθεση (hacking) στον Ιστότοπο και εν γένει στα συστήματα με οποιονδήποτε τρόπο.

Iii) Η εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν είναι εγκεκριμένες από την Εταιρεία, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

iv) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων, σχεδίων και προτύπων της Εταιρείας ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Η προβολή των ανωτέρω διακριτικών γνωρισμάτων στον παρόντα Ιστότοπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών προς τον Χρήστη.

v) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

δ.  Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού δικαιώματος του δημιουργού/κατασκευαστή του Ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, της Επιχείρησης καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

 

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα www.e-cartabianca.gr έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια των online εμπορικών της συναλλαγών.

 

13.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο στον διαδικτυακό τόπο. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον Χρήστη ή τον Πελάτη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

β. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να προσθέτει ή να αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που απορρέει ή σχετίζονται με τους παρόντες αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.