ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Σε περίπτωση που λόγω σημαντικού ελαττώματος το πωλούμενο προϊόν χρήζει αντικατάστασης, η Εταιρεία επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και της αντικατάστασης αυτού με νέο.

Τα τυχόν ελαττωματικά Προϊόντα επιστρέφονται, κατόπιν αποδοχής του αιτήματος αντικατάστασης από την Εταιρεία, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

CANDAPLAST A.B.E.E

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 8 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΟ)

Τ.Κ 54628 , ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ