Η συσκευασία, αν και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις ως ένα ακόμα task σε μια απεριόριστη λίστα υποχρεώσεων. Η ενασχόλησή τους με τον σχεδιασμό της κατάλληλης συσκευασίας εξαντλείται στο βαθμό που επιτυγχάνει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε αποθέματα και παραγγελίες. Παραμερίζονται ωστόσο, βασικές παράμετροι που αν συνυπολογιστούν, μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ευημερία της επιχείρησής σας.

Αρκεί η προστασία των προϊόντων για να θεωρηθεί μια συσκευασία ότι εκπληρώνει με επιτυχία τον σκοπό της; Αποτελεί η συσκευασία αποκλειστικά και μόνο ένα εργαλείο για την ασφάλεια των προϊόντων; Εδώ, είναι που εμπλέκεται ο όρος «value-engineered συσκευασία», ένας όρος ή μια τάση που συνδέεται με τον χώρο της συσκευασίας τα τελευταία χρόνια, αλλά απασχολεί άλλους κλάδους (ενέργεια, κατασκευαστικό κλάδο) ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα.

Τι είναι η value-engineered συσκευασία;

Ας ξεκινήσουμε προσπαθώντας να δώσουμε έναν σύντομο και κατανοητό όρο για το value-engineered packaging.

Ο όρος αναφέρεται στις συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί από το μηδέν με γνώμονα τα ευρήματα μιας συστηματικής ανάλυσης των διαφορετικών στοιχείων που την απαρτίζουν και έχει ως απώτερο στόχο τον συνδυασμό χαμηλότερου κόστους και υψηλής απόδοσης και λειτουργικότητας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, τα υλικά, το μέγεθος και τα σχήματα αξιολογούνται μεμονωμένα λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, συνυπολογίζεται και μια σειρά από επιπλέον παράγοντες όπως  οι αποστάσεις που πρέπει διανύσει μια συσκευασία, το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει σε μια αποθήκη κα.

Οι «value engineers» είναι οι επαγγελματίες που με εμπειρία στον σχεδιασμό και τη μηχανική, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να δημιουργήσουν μία προσωποποιημένη συσκευασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Το ερώτημα που γεννάται είναι: Πώς μπορεί η value-engineered συσκευασία να βοηθήσει την επιχείρησή σας να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και γιατί είναι απαραίτητη για τη σύγχρονη επιχείρηση;

Πώς ωφελεί η value-engineered συσκευασία μια επιχείρηση;

Αξιολογήστε τις δικές σας συσκευασίες και αναλογιστείτε: πόσος αχρησιμοποίητος χώρος υπάρχει; πόσο επιπλέον υλικό χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος; πόσο επιπλέον υλικό γεμίσματος πρέπει να προστεθεί για να διασφαλίσετε την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος μέσα στη συσκευασία;

Το value-engineered packaging βοηθά στη μείωση της ποσότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ενώ παράλληλα εξαλείφει την ανάγκη για χρήση επιπλέον υλικών π.χ. χαρτί γεμίσματος, που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και προστασία των προϊόντων. Συσκευασίες που δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθος των προϊόντων δεν έχουν καμία θέση στο value engineered packaging. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υλικών μειώνοντας το κόστος της συσκευασίας.

Παράλληλα, η χρήση ενός ελαφρύτερου υλικού και η δημιουργία μιας μικρότερης συσκευασίας εξοικονομεί τον χώρο που απαιτείται για την αποθήκευση ή/και μεταφορά ενώ περισσότερα προϊόντα βρίσκουν θέση στην ίδια παλέτα. Πιο ελαφριές συσκευασίες βοηθούν στη μείωση των εξόδων μεταφοράς και  την ίδια στιγμή είναι πιο φιλικές για το περιβάλλον.

Στον κλάδο της συσκευασίας, είναι γεγονός ότι έχουν προστεθεί πλειάδα επιλογών που λαμβάνουν υπόψη τους το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνουν. Στο εμπόριο μπορείτε να βρείτε από συσκευασίες που είναι φτιαγμένες από μανιτάρια έως συσκευασίες που φέρουν πιστοποιήσεις για την καλή διαχείριση των δασών. Τέτοιες συσκευασίες κάποιες φορές έρχονται με υψηλότερο κόστος ενώ παράλληλα οι πρώτες ύλες είναι πιο δύσκολο να βρεθούν. Αν θέλετε να αναδείξετε την πράσινη συνείδηση της επιχείρησής σας, ξεκινήστε κάνοντας «οικονομία» στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό της συσκευασίας σας.

Άλλωστε, όταν χρησιμοποιείτε λιγότερη πρώτη ύλη επηρεάζονται και οι εκπομπές που δημιουργούνται για τη δημιουργία και τη μεταφορά της συσκευασίας. Διπλό όφελος, επομένως, με μια λύση που στέκεται με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον.

Συμπέρασμα

Το value-engineered packaging εξετάζει όλες τις πιθανές λύσεις για να σχεδιαστεί μια συσκευασία που εξυπηρετεί τις ανάγκες προφύλαξης και μεταφοράς των προϊόντων όσο εύθραυστα ή ευαίσθητα κι αν είναι. Η διαδικασία επιφέρει άμεση και έμμεση μείωση του κόστους, φροντίζοντας βέβαια να μη θυσιαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα της συσκευασίας. Οι προσωποποιημένες λύσεις συσκευασίας είναι βέβαιο ότι ανταποκρίνονται επαρκώς στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας και ενδυναμώνουν το brand awareness καθώς οι πελάτες σας αφενός αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνετε για  την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου απολαμβάνουν ακόμα περισσότερο  τη διαδικασία του unboxing.