Πώς αλλάζουν τον κλάδο της συσκευασίας οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον περιορισμό χρήσης πλαστικών και χάρτινων συσκευασιών; Τι επιπτώσεις θα φέρουν και πώς εμείς, ως Cartabianca, ακολουθούμε ήδη τον δρόμο για ένα μέλλον με πρακτικές πιο φιλικές για περιβάλλον;

Τους τελευταίους μήνες του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφερε στην επιφάνεια μία σειρά από ανησυχητικούς αριθμούς και ποσοστά σχετικά με τη χρήση των πλαστικών και χάρτινων συσκευασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι κατά μέσο όρο, κάθε Ευρωπαίος παράγει ετησίως σχεδόν 180 κιλά απορριμμάτων ενώ αποκαλύπτει ότι το 40% των πλαστικών υλών και το 50% του χαρτιού που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε. προορίζονται για συσκευασίες.

Χωρίς άμεση δράση, η Ε.Ε. θα έβλεπε περαιτέρω αύξηση 19% στα απορρίμματα συσκευασίας έως το 2030 και για τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών αύξηση ακόμη και 46%.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών έχει τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, να αποτρέψει τη δημιουργία απορριμμάτων συσκευασίας, μειώνοντας την ποσότητα που παράγονται, περιορίζοντας τις περιττές συσκευασίες και προωθώντας επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις συσκευασίας. Δεύτερον, να γίνουν όλες οι συσκευασίες στην αγορά της Ε.Ε. ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030. Τρίτον, να αυξηθεί η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες μέσω υποχρεωτικών στόχων.

Ποιοι είναι πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που αφορούν στον κλάδο της συσκευασίας;

1. Μείωση απορριμμάτων συσκευασιών μέσω επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης

Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των απορριμμάτων συσκευασιών κατά 15% έως το 2040 κατά κεφαλήν ανά κράτος μέλος, σε σύγκριση με το 2018. Αυτό θα οδηγήσει σε συνολική μείωση των αποβλήτων στην Ε.Ε. κατά περίπου 37 % σε σύγκριση με το σενάριο χωρίς αλλαγή της νομοθεσίας. Θα επιτευχθεί τόσο μέσω της επαναχρησιμοποίησης όσο και μέσω της ανακύκλωσης.

2. Επαναχρησιμοποιήσιμες ή επαναπληρούμενες συσκευασίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τα τελευταία 20 χρόνια η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών έχει μειωθεί κατακόρυφα. Για τον λόγο αυτό, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να προσφέρουν ένα ορισμένο ποσοστό των προϊόντων τους στους καταναλωτές σε επαναχρησιμοποιήσιμες ή επαναπληρούμενες συσκευασίες. Θα υπάρξει επίσης κάποια τυποποίηση των μορφοτύπων συσκευασίας και σαφής επισήμανση των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών.

3. Πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες έως το 2030

Για να επετεύχθη ο στόχος για πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες έως το 2030, προτείνεται μία σειρά από μέτρα όπως: καθορισμός κριτηρίων σχεδιασμού για τις συσκευασίες, δημιουργία υποχρεωτικών συστημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης για τις πλαστικές φιάλες και τα δοχεία αλουμινίου και σαφής προσδιορισμός των πολύ περιορισμένων τύπων συσκευασιών που πρέπει να είναι λιπασματοποιήσιμοι.

Η νέα πρόταση θα ξεκαθαρίσει κάθε σύγχυση σχετικά με το ποια συσκευασία αντιστοιχεί σε κάθε κάδο ανακύκλωσης. Κάθε συσκευασία θα φέρει μία ετικέτα που θα αναφέρει από τι υλικά παρασκευάστηκε και σε ποια ροή αποβλήτων πρέπει να απορρίπτεται. Οι κάδοι συλλογής αποβλήτων θα φέρουν τις ίδιες επισημάνσεις. Τα ίδια σύμβολα θα χρησιμοποιούνται παντού στην Ε.Ε.

Πώς οι λύσεις τις Cartabianca συμβάλλουν ήδη στην προστασία του περιβάλλοντος;

Στην Cartabianca έχουμε αποκτήσει την FSC ® (FSC ® C172223) πιστοποίηση η οποία μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας έξυπνες, «πράσινες» λύσεις συσκευασίας, φιλικές προς το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παραπάνω πιστοποίηση, εξασφαλίζουμε ότι οι οικολογικές συσκευασίες μας προέρχονται από καλά διαχειριζόμενα δάση, ανακυκλωμένα υλικά και άλλες ελεγχόμενες πηγές. Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες που θα εμπιστευτούν τα προϊόντα μας όπως χάρτινες τσάντες ή courier bags θα μπορούν να αναδείξουν «πιστοποιημένα» τον eco friendly χαρακτήρα της επιχείρησής τους.

Μέσα από την πιστοποίηση αυτή, ο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει την προέλευση του εκάστοτε προϊόντος και να είναι σίγουρος ότι αγοράζει προϊόντα που προέρχονται από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές.

Κάντε τη μετάβαση σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες με την cartabianca, εδώ: https://e-cartabianca.gr/el/fsc

Μάθετε περισσότερα για την αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155