Η συσκευασία των προϊόντων είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την αντίληψη των καταναλωτών για τα προϊόντα, τις αξίες και την κουλτούρα κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα με την έρευνα Sealed Air Packaging for e-Commerce Success, το 45%  των συμμετεχόντων πιστεύει πως η ποιότητα της συσκευασίας αντανακλά την ποιότητα του προϊόντος που περιέχει, ενώ το 34% αναφέρει ότι η συσκευασία, με βάση τον τύπο και την ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται, αποκαλύπτει πληροφορίες για την περιβαλλοντική/οικολογική συνείδηση της επιχείρησης.

Με την κλιματική αλλαγή να απασχολεί έντονα ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων σε συνδυασμό με την αύξηση των παραγγελιών που σημείωσε η έκρηξη της πανδημίας, το ποσοστό των καταναλωτών που απαιτεί βιώσιμες, οικολογικές συσκευασίες έχει αυξηθεί στο 81% (Ιανουάριος 2023). Παράλληλα, το 64% είναι περισσότερο πιθανόν να αγοράσει από επιχειρήσεις που παρέχουν οικολογικές συσκευασίες και το 50% είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα για ένα προϊόν που έρχεται σε βιώσιμη συσκευασία (πηγή: Protega Global). 

Έρευνα της Nielsen αποκαλύπτει ότι το 73% των καταναλωτών παγκοσμίως διατίθεται να αλλάξει τις αγοραστικές του συνήθειες και να προβεί σε ενέργειες που περιορίζουν το αρνητικό του αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η μετάβαση της επιχείρησής σας σε πιο πράσινες λύσεις για τη συσκευασία των προϊόντων σας αποτελεί μία σοφή στρατηγική κίνηση για να προσεγγίσετε νέους πελάτες που αναζητούν επιχειρήσεις με οικολογική συνείδηση.

Παρά τις συνεχείς συζητήσεις για τη σημασία των περιβαλλοντικά φιλικών συσκευασιών, δεν υιοθετούν όλες οι επιχειρήσεις πράσινες λύσεις με τον ίδιο ρυθμό. Αυτή η διαφοροποίηση σας δίνει ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό προσφέροντας στους υποψήφιους πελάτες σας την ευκαιρία να σας προτιμήσουν. Παράλληλα, ενδυναμώνετε τη φήμη της επιχείρησής σας καθώς έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε την οικολογική σας συνείδηση και να αναδείξετε τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλετε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Δημιουργώντας προσαρμοσμένες συσκευασίες που ταιριάζουν ακριβώς στο μέγεθος των προϊόντων σας, μπορείτε να εξοικονομήσετε χώρο και να ελαχιστοποιήσετε το όγκο των μεταφορών, με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα κόστη μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύετε την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Πλέον κυκλοφορούν στην αγορά πληθώρα επιλογών για συσκευασίες που συνδυάζουν αποτελεσματικά πρακτικότητα, αισθητική και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η Cartabianca ως εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον έχει αποκτήσει την FSC®( FSC® C172223) πιστοποίηση και μπορεί να προσφέρει οικολογικές λύσεις, κατόπιν αιτήματος των πελατών της, με συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον, που προέρχονται από καλά διαχειριζόμενα δάση πιστοποιημένα από FSC®, ανακυκλωμένα υλικά και άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Μάθετε περισσότερα εδώ και προετοιμαστείτε να κάνετε τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.